Gå til hovedindhold

Hvad er Den Digitale Hotline (DDH)?

Den Digitale Hotline er et tværkommunalt fællesskab forankret i Borgerservice, der samarbejder om services for at støtte og vejlede borgerne bedst muligt samt understøtte den Borgerservice, som borgerne møder fysisk i de enkelte kommuner.

 • Læs op

Indhold

  DDH har eksisteret siden 2012, og derfor har samarbejdet også udviklet sig i løbet af de 10 år. Flere kommuner er kommet til, og nogle kommuner er gået ud af samarbejdet igen. Flere services er kommet under DDH paraplyen, og nye services vil højst sandsynligt også komme til i årerne fremover, så vi i DDH kan yde den bedste service til borgerne på den mest effektive måde. Det bærende for DDHs samarbejde er visionen og kerneopgaven.

   

   

  DDH vil være den fælleskommunale indgang til hele det offentlige Danmark.

  I DDH hjælper vi hinanden med at hjælpe borgerne.

  • Vi har udvalgt tre KPI’er, som vi gør brug af til at vurdere og afmåle, hvorvidt vi indfrier vores målsætninger for DDH.

   • Ventetid: Det er målet at ventetiden i gennemsnit ikke overstiger 1 minut på at komme til at tale med en agent.
   • Straksafklaring: Målet for straksafklaring er 60 %
    Straksafklaring betyder at opkaldet afsluttes i DDH uden omstilling retur til kommunerne.
   • Borgertilfredshed: Servicemålet for borgernes oplevede service er en minimum score på 7 i forhold til en skala på 1-9, hvor 9 er bedst.
  Sidst opdateret: 5. januar 2024