Gå til hovedindhold

DDH Chatbotten MUNI

DDH Chatbotten er en tværkommunal Chatbot, som DDH medlemskommuner kan få i drift på deres kommunes hjemmeside.

 • Læs op

Indhold

  En chatbot er et computerprogram, der bruger kunstig intelligens til at have samtaler med mennesker (brugere). Chatbotten benytter Natural Language Processing (NLP) til at forstå, hvad en bruger henvender sig om. NLP gør det dermed muligt for en computer at processere og analysere tekst og fortolke sprog, der bliver skrevet til den.

  En samtale med en chatbot er ofte simpel, og kan eksempelvis indeholde spørgsmål eller forespørgsler, som brugeren gerne vil have svar på hurtigt.​​​​​​​

  Helt forenklet så virker en chatbot således:

  1. Brugerne skriver i chatten.
  2. Chatbotten modtager input (beskeder) fra brugeren, og sender dem videre til skills.​​​​​​​

  3. Skills fortolker inputtet ved hjælp af intents og entities, og forstår derved, hvad brugeren henvender sig om. Derfra kan chatbotten svare brugeren.

  Intents og entities i chatbotten bliver trænet af en chatbot manager baseret på de dialoger, som chatbotten har med brugerne. Derigennem bliver chatbotten klogere og klogere hver dag. 

  En borger kan komme i kontakt med Chatbotten MUNI på to forskellige måder. Størstedelen af borgerne finder Chatbotten igennem kommunernes hjemmesider.

  1. Fra kommunens hjemmeside

  Med Chatbotten MUNI i drift vil en kommune kunne indsætte Chatbotten på deres hjemmeside med et script. Hver kommune beslutter selv hvilke sider Chatbotten skal være med, og det er også den enkelte kommune, som vedligeholder placeringen, hvis hjemmeside opdateres. 

  2. Fra DDH IVR

  Hvis en kommune er med i DDH Kontaktcenter, er det muligt at ændre DDH IVR'en således, borgere kan tilvælge Chatbotten i stedet for en agent, hvis de ønsker det. Dette er blandt andet relevant ved tidsbestilling. 

  MUNI er den chatbot, som bor på din kommunes hjemmeside og kan besvare spørgsmål fra borgerne, når de stiller dem i chatbottens chatvindue.Chatbotten bliver kun fremvist for borgerne på de sider, hvor chatbotten er blevet installeret. 

  MUNI Avataren er en robot. Det er et bevist valg, at MUNI er en robot. Overvejelserne bag er:

  • Det er tydeligt for borgerne, at dialogen ikke foregår med en reel medarbejder i kommunen, men med en robot.
  • Chatbotten er kønsneutral og har ikke en bestemt alder eller etnicitet.
  • Designet af robotten har fokus på at fremstå imødekommende, venlig og professionel. Hovedet er formet som en taleboble for at invitere til samtale.
  • Det er muligt for kommunerne at ændre farven samt fonten på chatbotten, så det stemmer overens med kommunens hjemmeside​​​​​​​
  • Derudover er det også muligt at ændre avatarens udseende samt navn for en ekstrabetaling - besøg eksempelvis Viborg Kommunes hjemmeside og mød Viktor.

  Når MUNI svarer en borger, så er tonen:

  • Venlig
  • Professionel
  • Troværdig
  • Imødekommende
  • Praktisk

  ​​​​​​​MUNI svarer borgerne i et hverdagssprog, som alle borgere i en kommune forstår.

  MUNI svarer ikke på en indforstået facon, som kræver et forhåndskendskab til et bestemt område. 

  MUNI har 5.500 indbygget svar indenfor 50 forskellige kategorier. 

  Release 1:

  • Pas
  • Kørekort
  • Flytning
  • Lægeskift

  Release 2:

  • NemID
  • Beboerindskudslån
  • Sygedagpenge til ledige
  • Sygedagpenge til lønmodtagere
  • Sygedagpenge til selvstændige
  • NemRefusion
  • Adresseforespørgsel
  • Digital Post
  • BBR
  • Gult sundhedskort
  • EU-sygesikring
  • Særligt sundhedskort

  Release 3:

  • Byg og Miljø
  • Jobnet.dk
  • Børnepasning
  • Digital Pladsanvisning
  • Sygesikringsgrupper
  • Boligstøtte
  • Helbredstillæg
  • Hjælpemidler
  • Enkeltydelser

  Release 4:

  • Børne- og ungeydelse
  • Børnetilskud
  • Midlertidig børnetilskud
  • Børnebidrag
  • Bidrag ved fødsel og navngivning
  • Konfirmations- og beklædnings-bidrag
  • Uddannelses-bidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Folkepension
  • Tidlig pension
  • Førtidspension
  • Kontanthjælp 30 år eller derover
  • Ungesats
  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Plejevederlag og pasningsorlov
  • Kommunalvalg

  Release 5

  • MitID
  • Skimmelsvamp
  • Flexboliger
  • Generel update på Byg og Miljø
  • Folkestemning af forsvarsforbeholdet

  Release 6

  • Digital fuldmagt
  • Grundlisten og lægdommere
  • Vielse

  Release 7

  • Skoleindskrivning
  • Rottebekæmpelse
  • Navneændring
  Sidst opdateret: 12. juli 2024