Gå til hovedindhold

Lederens opgave

Det er vigtigt, at du som leder tager aktiv del i DDH fællesskabet!

 • Læs op

Indhold

  Derunder er der samlet nogle aktiviteter, som du kan gøre for at sikre at DDH sættes på dagsordenen. Dertil kan du også downloade en lederhånd, der giver dig indsigt i, hvad det betyder for dig og dine medarbejdere at være en del af DDH.

  Lederhåndbog
  • Tal om medarbejderne i andre kommuner, som nære kolleger
  • Sørg for at dine medarbejdere prioriter DDH-vagterne, på lige fod med andre opgaver
  • Sig velkommen til nye medarbejdere i DDH
  • Faste møder / dialog om DDH
  • Deltag gerne i en middag for DDH-medarbejdere 1 gang årligt
  • Brug Yammer aktivt til dialog, og få dine medarbejdere til at gøre det samme
  • Få dine medarbejdere til at italesætte og signalere, at de er ansatte i DDH, når de har vagten. Fx særligt headset, skilt el. lign.
  • Nye medarbejdere skal på kursus
  • DDH-vagter sammen med en kollega giver sammenhold
  • Følg op på medarbejderdage
  • Skab lækre fysiske rammer for opgaven
  • Få dine medarbejdere til at lytte hos hinanden
  • Markedsfør DDH med artikler på intranettet
  • Inviter DDH-medarbejdere, til at orientere om DDH på ledermøder
  • Gør DDH til et fast punkt på fællesmøder / MED-møder
  • Lav en konkurrence: ”find en guide, vi ikke har”
  • Drøft DDH’s kerneopgave og vision med medarbejderne
  • Netværk og besøg hinanden!
  • Øg din viden om DDH og deltag aktivt på repræsentantskabsmøder
  • Giv tid til opdatering af selvbetjening.nu
  • Få medarbejderne til at dele de gode historier
  • Tilbyd hjemmearbejde
  • Skab og videregiv anerkendelse fra den lokale ledelse
  • Skab lækre fysiske rammer
  • Tal om DDH i hverdagen
  • Ingen normtid på samtalerne – tag udgangspunkt i borgeren
  • Beløn DDH-medarbejderne – fx med ekstra uddannelse
  • Giv indflydelse på planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
  • Arbejd for DDH som hele kommunens kontaktcenter
  • Lav opsøgende arbejde i de andre afdelinger i kommunen
  • Lav en årlig DDH-dag og sæt fokus på, hvad DDH kan tilbyde andre afdelinger
  • DDH skal i budgetaftalen
  • Hav fokus på statistik og dermed økonomi – brug fx rapporten fra Boston Consulting Group
  • Synliggør hvordan andre afdelinger kan få gavn af DDH – brug statistikken
  • Deltag i konferencer med en DDH-stand
  • Brug kommunaldirektørnetværket
  • Udlever DDH-kort ved alle MitID-ekspeditioner
  • Del gode historier lokalt og nationalt, internt og eksternt
  • Pop-up på hjemmesiden ”Er du gået i stå? Så ring…”
  • Brug sociale medier aktivt
  • Sæt DDH’s nummer på alle kommunens standardskabeloner
  • Inviter jer selv til en snak med ældrerådet, handicaprådet, Ældre Sagen mv.
  • Synliggør DDH i jeres kanalstrategi

  I efteråret 2023 opstarter DDH netværksgrupper. Der vil være netværksgrupper for alle daglige ledere i hver kommune.

  Læs om formålet og se fordelingen af grupper her:

  Sidst opdateret: 10. januar 2024